Välkommen till hemsidan för Orrens samfällighet.

 

Städdag den 27 april 10.00-13.00
Avslutas med korvgrillning (och tillbehör) på ”vår” bollplan.

_______________________________________________________________________________________

Bygglovsansökan är tillbakadragen och avslagen.

Se vår skrivelse till Vaxholms Kommun nedan. Finns även som pdf här: Styrelsens klagan


Information kring laddstolpar har kommit via en dom i Svea Hovrätt. Fallet är väldigt likt vår samfällighet, anläggningsbeslutet är i princip samma. Ni kan läsa mer om domen här.

Ni kan också läsa om samfälligheten som installerade laddstolpar på rätt sätt, dvs genom att ändra anläggningsbeslutet. Länk till den artikeln finns här.

Om ni har frågor eller funderingar kring laddstolpar så har vi listat några vanliga frågor och svar här:

Fråga: Varför har vi inga laddstolpar i våra garage?

Svar: Därför att våra garage styrs utifrån ett anläggningsbeslut som begränsar vad vi medlemmar får göra. Det finns inget i anläggningsbeslutet idag som anger att Orrens Samfällighet kan/får/ska ha laddstolpar i garagen. Medlemmarna eller styrelsen får inte besluta om något som står i strid med anlägg­nings­beslutet, inte ens om man tar in beslutet i stadgarna (vid för­en­ings­förvaltning). Stadgarna reglerar bara hur förvaltningen av anläggningen ska bedrivas, alltså själva föreningsarbetet. Vill för­en­ingen göra mer än vad som finns beslutat i anläggnings­beslutet, måste man göra en ny anläggningsförrättning hos lantmäteriet och få ett nytt anläggningsbeslut (eller avslag), detta kommer med en kostnad som inte är bestämd, men enligt andra föreningar någonstans från 50.000:- och uppåt (och då är det inte säkert att man får det man vill heller). Just nu vet vi att en del medlemmar efterfrågar laddstolpar, och i samhället finns ett driv att ställa om till att fler elbilar ska komma ut på marknaden. Senaste årsmötet diskuterade laddstolpar, och majoriteten anser att Orren bör efterforska möjligheter att installera laddstolpar utan att behöva ändra anläggningsbeslutet. Detta är en fråga som styrelsen har jobbat med under flera år och ny information dyker upp hela tiden.

Fråga: Får man sätta in laddare i sitt eget garage?

Svar: Nej, ingen medlem äger sitt garage. Alla fastigheter inom Orrens samfällighet har ett garage tilldelat sig, dock inte som egen tillgång. Garagen får utnyttjas av Orrens medlemmar, så länge man följer reglerna. Garaget kan dras in om en medlem inte följer reglerna. Att sätta in laddare i sitt garage idag strider mot anläggningsbeslutet, och kan vara direkt farligt då elen inte är dimensionerad för detta. Det finns lösningar med lastbalanserare/lastväxlar som behövs för att detta ska kunna göras, men det är inget som får göras idag. Dock finns den nya domen från Svea Hovrätt kring detta, så det finns möjligen i framtiden en chans att detta även kan göras i Orrens garage, men inte nu.

Fråga: Om det blir klartecken att installera laddstolpar, utan att ändra anläggningsbeslutet, kommer det göras?

Svar: Det är inte en enkel fråga då det är en hel del praktiska detaljer som måste lösas.

Måste alla medlemmar vara med och betala, eller bara de som har elbil, vad kommer det kosta?

Ska det i så fall ingå i kvartalsavgiften, eller blir det en tilläggsavgift?

Kan de som vill, installera laddbox i sitt eget garage om klartecken kommer?

Behöver vi skapa en egen förening för laddstolparna, precis som för soporna (vår avfallsförening)?

Får laddarna sitta inne i garagen, eller kan de sitta på utomhusplatserna? Kommer alla bilar in i garagen?

Får vi ta utomhusplatser i bruk för laddstolpar, bör vi ta utomhusplatser till det?

Behövs det ett beslut på årsstämman? Räcker i så fall ett beslut som är enhälligt, eller måste det vara 100% av rösterna?

Så länge det inte finns tydliga svar kring detta (vilket det inte finns ännu), och att reglerna inte är helt definierade så kan inget göras. Styrelsen jobbar med dessa frågor ihop med Villaägarnas riksförbund där vi kan få rådgivning och hjälp. Inget är bestämt ännu, men det är troligt att det kommer komma någon form av förslag kring detta på nästa årsstämma. Den nya domen från Svea Hovrätt kring detta har ändrat spelplanen en del.

Mer info kring laddstolpar.

Orren infobrev april 2023

//Styrelsen

 

Vid frågor kontakta styrelsen

orrenvaxholm@gmail.com