Hur fakturorna är uppbyggda

Det har kommit frågor kring vad som är vad på fakturan som kommer varje kvartal.

För att klargöra så består avgiften av två delar:

  1. Gemensamma avgifter för Orrens samfällighet (9990:- per fastighet och år)
  2. Rörliga kostnader (Det som fastigheten gör av med i värme, vatten osv)

Mätarna för de rörliga kostnaderna läses av en gång per år. Utifrån den avläsningen uppskattas en förbrukning för nästkommande år, och denna summa delas upp på kvartalsfakturorna.

Eftersom den uppskattade förbrukningen inte alltid stämmer helt precis, styrelsen kan inte förutspå exakt hur mycket varje fastighet kommer göra av med, så får fastigheten en avräkning i slutet av varje år för att säkerställa att fastigheten betalat tillräckligt eller för mycket. Har det betalats för mycket så får fastighetsägaren tillbaka pengar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *