Stadgar

Orrens Stadgar kan du läsa via denna länk

Servitut

Det finns ett antal servitut inom området. Dessa går att få fram via Lantmäteriet. Det finns möjlighet att logga in på sin egen sida där för mer info. https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Servitut/