Historik

Ur Vaxholms Tidning 20 november 1965:

Arbetet på det radhusområde som byggnadsfirman Harry Karlsson skall uppföra på ömse sidor om Pålsundsbron i Vaxholm kommer att påbörjas inom kort. År 1968 skall här finnas 132 exklusiva radhus och friliggande hus med ut-sikt över Pålsundet och Boge-sundslandet. Den första etappen omfattar 28 hus och skall vara klar för inflyttning under nästa år. Professor Helge Zimdal har svarat för den arkitektoniska utform-ningen.

Under år 1966 kommer ytterligare 30 hus att bli klara. 1966 byggs 24 och i den sista etappen ingår de återstående 50. Radhusen som byggs i två plan omfattande sammanlagt 161 kvm, kommer att fylla mycket högt ställda krav och kommer att vara synnerligen välför-sedda med moderna bekvämligheter, bl.a. kommer de att förses med el-uppvärmning.

   I bottenvåningen inryms kök, matrum och ett vardagsrum på 36 kvm. Här finns dessutom tvättrum och toalett. Över-våningen består av övre hall, tre sovrum och badrum. Härifrån är också en loggia utbyggd. Vardagsrummet och ett av sovrummen kan lätt delas upp med en mellanvägg så att man erhåller ytterligare två rum. Till detta kommer ett rymligt för-råd på inte mindre än 35 kvm. Garageproblemet löser man med ett centralt kallgarage. 

   Den totala kostnaden kommer, för ett standardhus, att röra sig om 166 000 kr. medan den som vill ha utsikt över sjön får bereda sig på att betala ytterligare 10 000 kr. Vill man dessutom ha ett gavelhus så kostar det 3 000 mer. I kostnaden inräknas en fullt iordningställd trädgård med pergola. Kontantinsatsen kommer att bli ungefär 30 000 kr. och husen kommer att försäljas genom Ekkronan.