Kontakta Styrelsen

Om du vill kontakta styrelsen i någon fråga kring samfälligheten så maila till:

orrenvaxholm@gmail.com

 

Styrelsen 2021 består av:

Ordförande: Kalle Sturk
Kassör: Marie Uzunlu-Svedin
Sekreterare: Kristian Jältsäter
Ledamot: Nicklas Hellström
Ledamot: Lisa Roos Jacobsen
Ledamot: Jan Ekstedt