Laddstolpar i samfällighetsförening

På villaägarnas hemsida kan man läsa att det går framåt i frågan, dock finns inga beslut från regeringen ännu.

Det kan nu bli enklare för samfällighetsföreningar att installera laddstolpar. Enligt en rapport från Energimyndigheten ska laddinfrastruktur anses vara av “stadigvarande betydelse” och kan därför vara ändamål i en gemensamhetsanläggning.

Läs mer på: https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/enklare-installera-laddstolpar-for-samfalligheter/

Ett förslag från Villaägarna är att det kan skapas en separat förening för detta ändamål, liknande det vi har för avfallsföreningen. Detta skulle underlätta att slippa begära nytt anläggningsbeslut för samfälligheten. Således kommer ingen tvingas in i en förening för laddstolpar, utan denna förening kommer i så fall drivas separat från Orrens samfällighetsförening.

Styrelsen fortsätter bevaka frågan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *