Infobrev december 2021

Hej alla medlemmar,

Här kommer det sista Infobrevet för år 2021.

Höstens städdag genomfördes den 6 november med fint deltagande och hyfsat väder, styrelsen tackar för visat intresse.

Under året har vi fått en del nya grannar, vi vill hälsa de välkomna till vårt område och påminna om vår huspärm som ska finnas i varje hushåll.

Huspärmen innehåller viktig information om vårt område och våra gemensamma anläggningar så som garage, tvättstuga och rörledningssystem. Huspärmen finns också på vår hemsida orren.eu

Hemsidan är också uppdaterad med bland annat information om hur våra månadsavgifter är uppbyggda.
Vad vi betalar för och varför det kommer en avräkning i slutet på året.
Här finns också det senaste om samfälligheter och laddstolpar orren.eu

När vi nu närmar oss slutet på året vill vi önska er alla en God Jul & ett Gott Nytt År 

Observera att det inte är tillåtet att skjuta upp raketer inom vårt område.
De som gillar raketer brukar samlas på fotbollsplanen som är kommunens mark.

Vill ni komma i kontakt med oss i styrelsen, lämna ett meddelande i brevlådan i panncentralen eller skicka ett mejl, orrenvaxholm@gmail.com