Infobrev mars 2022

Hej alla medlemmar,

Här kommer årets första infobrev.

Vårens städdag kommer att gå av stapeln den 23 april, samling vid panncentralen kl. 10.00 och avslutning på Pizzabutik Alfågeln kl. 13.00 (Pizzabuffé)

Våra städdagar är utmärkta tillfällen för alla att träffa sina grannar och umgås lite, inte minst de nyinflyttade som vi såklart hälsar välkomna.

Inför denna städdag vill vi flagga lite för två aktiviteter som vi tänker försöka genomföra.

  • Målning av linjer i parkeringsrutorna
  • Tvättning av garageportar 

Detta innebär naturligtvis att alla bilar måste flyttas från våra uteparkeringar till i första hand fotbollsplanen. Vi kommer också att behöva flera arbetslag för dessa uppgifter, mer info på samlingen vid panncentralen.

Vid årsstämman hösten 2021 kund ingen valberedning utses, alla som är intresserad av att ingå i valberedningen eller i styrelsen anmäl intresse till styrelsen.
Frågan kommer att tas upp på städdagen.

Välkomna på Städdagen

Nu till lite tråkigare saker:

Eftersom vi alla är ansvarstagande vuxna människor som vill visa/få respekt och hänsyn mot/från våra grannar, hoppas jag att vi alla kan följa de regler som gäller för vår samfällighet

Som tidigare sagts, och som det inkommer klagomål till styrelsen om ofta,

  • Det är Ej tillåtet att ladda elbilar/elhybrider i garagen (elförbrukningen drabbar oss alla)
  • Det är Ej tillåtet att använda garagen som förråd, se tidigare infobrev el. huspärmen för info.
  • I vårt område är det s.k. ”gångfartsområde” det betyder att följande gäller

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet annat än på markerade platser. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Styrelsen vill uppmana alla att självklart följa gångfartsområdes reglerna, men också att gärna tala om det för gäster, eventuella hantverkare och andra besökare i området vad som gäller.
Det vore oerhört tråkigt om en olycka skulle inträffa!

Påminner också om hemsidan orren.eu där vi försöker lägga upp aktuell information.

Vill ni komma i kontakt med oss i styrelsen skicka då ett mejl till orrenvaxholm@gmail.com
eller lägg ert meddelande i brevinkastet på dörren till panncentralen.

Med Vänlig Hälsning 

Styrelsen Orrens Samfällighet