Infobrev September 2021

Hej alla,

En uppdatering till er medlemmar om vad som är på gång i föreningen:

Årsmöte 2021

Alla medlemmar kommer att kallas till årsmöte torsdagen den 21:a oktober i Blynäsgården för att besluta om årets budget, ta ställning till inkomna motioner och propositioner med mera. Kallelse med all information kommer i brevlådan senast två veckor innan mötet.

Alla motioner ska vara styrelsen till handa senast den 19:e september. Skicka den med epost till orrenvaxholm@gmail.com, eller posta den som brev till gamla panncentralen/ Karl Martins väg 21. 

Fredrik Johnsson är valberedning för Orrens styrelse: Hör av dig till Fredrik om du är nyfiken på att ta plats i styrelsen, så kan han ge dig mer information. 070-589 47 56

Kostnadsökning för egen förbrukning av värme, kall- och varmvatten
Varje kvartal betalar vi medlemmar i föreningen en faktura, som dels täcker föreningens fasta avgifter, dels en uppskattad kostnad för det hushålletss förbrukning av värme, kall- och varmvatten. Kostnadsuppskattningen baseras på föregående års förbrukning av värme och vatten och dåvarande prisläge och är därför olika stor.
Tyvärr har priset på fjärrvärme och varmvatten stigit under året, vilket får två konsekvenser för oss i området: 

  1. Många kommer att få en faktura i december som motsvarar kostnad för ökad förbrukning och/eller prisökningen under året. 
  2. Alla som kommer att efterfaktureras mer än 1500 kr kommer att få justerad kvartalsfaktura redan nu. 

Frågor till ovanstående kan skickas till orrenvaxholm@gmail.com 

Höststädning

Vi kavlar upp ärmarna och krattar löv den 6:e november kl 10:00- 13:00. Samling vid panncentralen som vanligt. Det kommer att finnas en container för trädgårdsavfall. Om pandemin inte spänner ben för oss blir det korvgrillning och kaffe som avslutning.

Med vänlig hälsning

Styrelsen