Infobrev Stambyte Feb 2021

Infobrev nr. 1 2021 (stambyte)

Hej alla medlemmar!

Äntligen startar stambytet under våra hus! Vi har handlat upp en entreprenör (Rörpartner) och jobbar för fullt med att få alla praktikaliteter på plats för att allt ska gå smidigt.

När börjar det?

Arbetet är planerat att starta v.12 (22-26/3) på Mårten Krakows Väg, och pågår ungefär två och en halv månad. Om allt rullar på avslutas arbetet på plats (avetablering) v.21 (24-28/5). Se bifogad tidplan för att få koll när din fastighet berörs.

Hur går det till och vad betyder det för mitt hushåll?

Arbetet med att byta ut avloppsledningarna kommer att pågå i etapper om 5 arbetsdagar  (1 vecka, mån-fred). Under denna vecka kommer avloppet i berörd fastighet var avstängt mellan 08.00-16.00.

De betyder m.a.o. att man mellan kl. 8.00 och 16.00 inte kan spola toaletter, duscha, använda tvätt- eller diskmaskiner eller spola ut vatten i handfat och kök med mera.

Vattnet kommer att vara på under hela arbetsperioden, det gäller alltså bara att se till att det inte släpps ut något i avloppet.
Efter kl. 16.00 varje arbetsdag kommer alla kunna använda avloppen i husen som vanligt fram till kl. 08.00 nästa morgon. 

Det är givetvis av yttersta vikt att det inte förekommer någon spolning av avloppsvatten när arbete pågår under era hus.

Toaletter (Bajamajor) kommer att ställas upp och flyttas runt vid behov och vart efter arbetena flyttas runt i området. Ni kommer att få mer praktisk information om dessa lite längre fram.

För att vår partner för projektet, Rörpartner AB, ska kunna genomföra arbetet smidigt har vi kommit överens om att, under hela arbetstiden upplåta två stycken parkeringsplatser vid panncentralen. De behöver ha plats för en liten arbetsbod och en container för skräp (gamla rör) 

Åtgärder på egna ledningar

I samband med byte av gemensamma avloppsrör i krypgrunden har vi även upphandlat att alla som vill får möjlighet att byta egna avloppsrör under husen. Se bifogad privat offert.

De egna rören är de som efter avsticket från ”stammen” (de stora rören som går längs med hela längan) går mot era egna avlopp.

Erbjudandet gäller alltså egna rör mellan avsticket från stammen och upp till bottenplattan. Rören som går uppåt och ovanför bottenplattan in i husen omfattas inte.  

Om det är så att ni nyligen själva bytt avloppsrör p.g.a. till exempel egna renoveringar är förmodligen era egna rör i gott skick. Om inget renoveringsarbete utförts som ni känner till, så kan era egna rör vara lika gamla som stammen d.v.s. 50-60 år, och då troligtvis vara i stort behov av att bytas! Föreningen vill uppmana samtliga att överväga denna möjlighet så vi kan få en jämngod standard på våra avloppsrör framöver och slippa onödiga läckage.

Om ni vill byta era egna rör enligt ovan kontakta vänligen Rörpartner i god tid innan arbetet ska sätta igång på din adress!

Om ni har ytterligare frågor eller andra funderingar, vänligen hör av er på vår mejladress.

orrenvaxholm@gmail.com

Vänligen 

Styrelsen Orrens samfällighet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *